H266 Chợ Thuốc Tây Q.10 Ngang 4m, Dài 19m, 3 Tầng đường Tô Hiến Thành Q.10, 09 Phòng Full Nội Thất, Sân Thượng Trước Sau

0
(0)
0 135
12,500,000,000
2 months ago
79
19
South
Market, Park, Supermarket
Balcony, Kitchen, Laundry room, Rooftop
Other
H266 chợ THUỐC Tây Q.10
Ngang 4m
Dài 19m,
3 tầng đường Tô Hiến Thành Q.10
- 09 phòng full nội thất, sân thượng trước sau,
CÓ CỬA HẬU THOÁT HIỂM
- Sổ KHÔNG lỗi, Hoàn công đủ, đăng bộ ngay.
12 đồng5
Product Location Đường Tô Hiến Thành, 14 Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Vietnam

No reviews found!

No comments found for this product. Be the first to comment!