Tại Thôn Cao Hảo, Xã Hướng đạo, Tam Dương, Vĩnh Phúc.

0
(0)
0 35
20 days ago
0.
<4.0 inch
0.
1
South
Market, Park, Supermarket
Balcony, Kitchen, Laundry room, Rooftop
Other
???? Tại Thôn Cao Hảo, Xã Hướng Đạo, Tam Dương, Vĩnh Phúc.
???? Diện tích 97,3m
???? Cách KCN Tam Dương rất gần
???? View hồ cảnh quan
???? Sổ sẵn giao dịch
???? Đường to rộng
???????????? Lô đất quá tuyệt vời
Liên hệ e để biết thêm chi tiết
Product Location Đường Cao Hoà, Hướng Đạo Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc, Vietnam

No reviews found!

No comments found for this product. Be the first to comment!